Het kasteel Bentheim is de grootste hoogteburcht van Noordwest-Duitsland en werd voor het eerst in het jaar 1050 vermeld. Al meer dan vijf eeuwen is het complex in het bezit van de graven en vorsten Zu Bentheim und Steinfurt.

Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim
Burg Bentheim

 

Die Burg Bentheim ist die größte Höhenburg Nordwestdeutschlands und wurde erstmals 1050 erwähnt. Seit fünf Jahrhunderten befindet sie sich im Besitz der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt.